To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

WAMGROUP International Test Labs

12/06/2016  | 
Promotion
A year ago, WAMGROUP launched an ambitious project: setting up a series of test laboratories in various countries at the premises of their subsidiaries. Driven by the aim of offering the Group’s customers the opportunity to verify process feasibility and to carry out tests close to their home, the project took shape. To ensure equal conditions everywhere WAMGROUP Corporate issued specifications on laboratory equipment and test procedures, as well as safety instructions regarding both handling of materials to be tested and the different trial arrangements.

In putting the procedures in place, particular attention had to be paid to shared reporting of the test results. To make sure that the Corporate Divisions interested in those results would be able to obtain immediate access to the reports, WAMGROUP uses software shared by all their test labs worldwide, enabling uploading of the reports by a simple mouse click.

The test results from all the test laboratories are published by the Corporate Divisions in a monthly Newsflash, which is sent to related staff at the WAMGROUP subsidiaries.
 
Đăng ký
Để đăng ký truy cập toàn bộ văn bản kỹ thuật và cẩm nang, vui lòng nhắp chuột
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư