To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

The Cattle World Appointment is in Zaragoza

06/03/2019  | 
Promotion
Innovation and technology are the hallmark of the reference contest of the agro-industry sector in the Mediterranean Arch and that, from March 19 to 22, brings together professionals in an inescapable event.

The International Fair for Animal Production exhibits innovation, development and technology, the epicentre of an event that, edition after edition, has become the reference for professionals and companies, who see in FIGAN the best scenario for the presentation of their equipment and products.
The professional breeder will find in a show of high level, all the technical and commercial solutions for the best development of its breeding activity.
 
SAVECO Iberica will exhibit its comprehensive range of SEPCOM Screw-Press separators, Micro-Filter, Agitators and Pumps designed to turn cattle and pig manure or biogas digestate into an even more valuable resource, along with other solutions for a number of industrial applications such as paper mills, slaughterhouses, wineries, distilleries, plastics recycling, tapioca processing, vegetable oil extraction and waste water treatment in general.
 
Don’t miss the chance to know better SAVECO Iberica. Come to Zaragoza!
 
Đăng ký
Để đăng ký truy cập toàn bộ văn bản kỹ thuật và cẩm nang, vui lòng nhắp chuột
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư