To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Cây trồng nông nghiệp

Giới thiệu

Cây trồng nông nghiệp 1
Thiết bị cho cây trồng nông nghiệp

Trình bày

sản phẩm cụ thể

SEPCOM_Horizontal
SEPCOM Horizontal - Screw Press Separators High solids content in the separated solid phase
SEPCOM_Biogas_blocked_out
SEPCOM Biogas Horizontal - Screw Press Separators Highly efficient digestate treatment
SEPCOM_Horizontal
SEPCOM Cow Horizontal - Screw Press Separators Produces high-quality solid and liquid fertilisers
SEPCOM_Horizontal
SEPCOM Pulp and Paper Horizontal - Screw Press Separators Highly efficient solids-liquid separation in paper recycling
SEPCOM_Horizontal
SEPCOM Tapioca Horizontal - Screw Press Separators Highly efficient solids-liquid separation and solids compaction
SEPCOM_V
SEPCOM Pig Vertical - Screw Press Separators for Slurries By far the best method for processing pig slurry

Đa truyền thông

Tải

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy toàn bộ tài liệu liên quan đến sản phẩm này. Nhắp chuột "Other Languages" để có phiên bản đã dịch

Tập hồ sơ

SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_EN_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Chín 2022
English
Mã:
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_DE_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Chín 2022
German
Mã:
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_ES_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Mười Hai 2022
Spanish
Mã: 203001723
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_IT_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Chín 2022
Italian
Mã:
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_FR_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Giêng 2023
French
Mã: 203001833
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_PTB_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Giêng 2023
Portuguese
Mã: 203001834
SAVECO_Livestock_Farming_and_Biogas_plants_RO_0922_EDIT.pdf
Biên tập lần cuối: Tháng Giêng 2023
Romanian
Mã: 203001835
Đăng ký
Để đăng ký truy cập toàn bộ văn bản kỹ thuật và cẩm nang, vui lòng nhắp chuột
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư