To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

SAVECO at the International Trade Fair of Technologies for Animal & Forage Production

31/01/2020  | 
Promotion

WAMGROUP misses no opportunity to meet old-date and new costumers, exchange ideas and get in contact with any novelty in each and every sector.

At the AGROS trade fair held in Moscow we were proud to present our solutions for solids-liquid separation acknowledged thousands of times by satisfied customers worldwide.

To find out more on our machines and components, check out the pages dedicated to SEPCOM Horizontal and Vertical Separators, Micro-Filters, Submersible Agitators and Pumps and much more.

Should this not be enough, contact our experts! They’ll be happy to help.

Đăng ký
Để đăng ký truy cập toàn bộ văn bản kỹ thuật và cẩm nang, vui lòng nhắp chuột
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư